Αρχείο

Αρχείο Συγγραφέων

Tι ακριβώς μας χωρίζει με την Τουρκία;

Λόγω των εξελίξεων με την ΑΟΖ όλο και περισσότερα δημοσιεύματα επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε σχέση με την Τουρκία χωρίς όμως ουσιαστική γνώση των πραγμάτων εκείνων που μας χωρίζουν από τη γειτονική μας χώρα. Αλήθεια λοιπόν ποιες είναι οι πραγματικές ελληνοτουρκικές διαφορές;

Με τον όρο «ελληνοτουρκικές διαφορές» εννοούμε όλα εκείνα τα εκκρεμή ζητήματα που έχουν ανακύψει μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο δεν υπάρχει σαφής όρος λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων. Για την Ελλάδα η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να θέσει επιπλέον θέματα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, όπως τις γκρίζες ζώνες, την αποστρατικοποίηση των νησιών καθώς και τα εναέρια και ναυτικά μίλια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι ελληνοτουρκικές διαφορές με εξαίρεση το ζήτημα της Κύπρου, αποτελούν κυρίως νομικές διαφορές, δηλαδή έχουν προκύψει λόγω των αλλαγών και του εμπλουτισμού του διεθνούς δικαίου. Έτσι η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 παρότι ρύθμιζε κατά τρόπο οριστικό τα ζητήματα των δύο χωρών, δεν καλύπτει τις αλλαγές στο διεθνές δίκαιο όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύναψή της. Συνεπώς τα βασικά ζητήματα που έχουν ανακύψει μεταξύ των δύο χωρών αφορούν στην ουσία την διαφορετική ερμηνεία των συνθηκών από την κάθε πλευρά.

Έτσι τα βασικά θέματα αφορούν την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας (FIR), τα εναέρια και χωρικά ύδατα και φυσικά την υφαλοκρηπίδα. Σε όλα αυτά τα θέματα οι δύο χώρες έχουν παρουσιάσει τις διαφορετικές τους απόψεις, ωστόσο επειδή η φύση του διεθνούς δικαίου είναι τέτοια που τα κράτη νομοθετούν για τους εαυτούς τους (είναι δημιουργοί αλλά ταυτοχρόνως και αποδέκτες του δικαίου τους), δεν μπορούν να υποχρεωθούν στην εφαρμογή του από κάποια ανώτερη αρχή. Μόνος τρόπος κατά τον οποίο τα κράτη υποχρεούνται να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο είναι αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εκδόσει μια σχετική απόφαση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει τα διάδικα κράτη να δώσουν τα ίδια στο δικαστήριο τέτοια αρμοδιότητα, δηλαδή να προσφύγουν οικειοθελώς σε αυτό.

Επειδή όμως το Διεθνές Δικαστήριο στην προσπάθειά του να φανεί ουδέτερο πολιτικά δεν παίρνει ποτέ το μέρος της μιας μόνο πλευράς, τόσο η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία δεν επιθυμούν προσφυγή στη Χάγη προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους, καθώς γνωρίζουν ότι ενδεχόμενη ετυμηγορία του θα έχει δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος για τις ηγεσίες. Έτσι και οι δύο πλευρές επιμένουν στον διμερή διάλογο που όμως αποδεικνύεται άκαρπος, καθώς εδώ και δεκαετίες τα ζητήματα παραμένουν άλυτα, δηλητηριάζοντας τις σχέσεις των δύο χωρών.

Υφαλοκρηπίδα

Πρόκειται για το βυθό και το υπέδαφος των περιοχών που καλύπτει η θάλασσα και που γειτονεύουν με την ακτή νησιού ή παράκτιου κράτους, έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη (χωρικά ύδατα) και σε βάθος τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών.

Στη δική της υφαλοκρηπίδα, η κάθε παράκτια χώρα δεν ασκεί εθνική κυριαρχία, όπως στα χωρικά ύδατα αλλά ένα συγκεκριμένο δικαίωμα (π.χ. εκμετάλλευση του βυθού), το οποίο, όμως, ασκείται αποκλειστικά (το κυριαρχικό δικαίωμα υπολείπεται νομικά της εθνικής κυριαρχίας). Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας γίνεται ύστερα από συμφωνία των ενδιαφερόμενων χωρών.

Από το 1973 και εξής, οπότε η Τουρκία παραχώρησε δικαιώματα έρευνας σε περιοχές που είχαν προκηρυχθεί και από την ελληνική πλευρά.

Η Ελλάδα υποστηρίζει πως με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως και οι ηπειρωτικές ακτές. Συνεπώς η οριοθέτηση με τα γειτονικά κράτη οφείλει να γίνει με βάση τα όσα προβλέπει η συνθήκη, δηλαδή με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και της ίσης απόστασης.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει πως τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, διότι αποτελούν εξάρσεις του βυθού. Επιπλέον επικαλείται «ειδικές περιστάσεις» που υπάρχουν στο Αιγαίο το οποίο θεωρεί «ημίκλειστη θάλασσα». Έτσι η βασική θέση της Τουρκίας είναι πως τα νησιά γεωλογικά αποτελούν συνέχεια της Ανατολίας με αποτέλεσμα να διεκδικεί τον υποθαλάσσιο χώρο στο μισό Αιγαίο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ πως η Τουρκία δεν αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου στον υποθαλάσσιο χώρο που διεκδικεί.

Βασικό νομικό επιχείρημα της Τουρκίας – η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Γενεύης- για τη θέση αυτή είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Δανίας, Ολλανδίας και Γερμανίας. Τότε το Δικαστήριο έκρινε πως «η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα κάθε κράτους πρέπει να είναι η φυσική προέκταση του εδάφους του και δεν πρέπει να καταπατά τη φυσική προέκταση του εδάφους ενός άλλου κράτους».

Χωρικά ύδατα

Με βάση τη Συνθήκης της Λωζάννης (1923) το εύρος των χωρικών υδάτων ορίστηκε στα τρία (3) ναυτικά μίλια. Με την αναθεώρηση της Συνθήκης στο Μοντρέ (1936), η Ελλάδα επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα έξι (6) μίλια για να ακολουθήσει η Τουρκία τρεις δεκαετίες αργότερα (1964).

Η Σύμβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (Μοντέγκο Μπέι, 1982) – η οποία αποτελεί κωδικοποίηση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου – δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα δώδεκα (12) ναυτικά μίλια. Η χώρα μας επικύρωσε τη Συνθήκη αυτή το 1995, ενώ η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ωστόσο με ψήφισμά της η Τουρκική Εθνοσυνέλευση απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli) σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το δικαίωμά της.

Αν η χώρα µας επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 µίλια, τότε η κυριαρχία της θα φτάσει στο 64%, της Τουρκίας στο 10%, ενώ τα διεθνή ύδατα περιορίζονται στο 26%…Aποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου

Εναέριος χώρος

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λωζάνης ο εναέριος χώρος ορίστηκε στα τρία (3) ναυτικά µίλια. Όμως η Ελλάδα το 1931 διεύρυνε τον εναέριο χώρο της στα δέκα (10) ναυτικά µίλια, προτού ακόµη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 6 µίλια.

Η επέκταση αυτή δεν αµφισβητήθηκε από την Τουρκία µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70, οπότε και άρχισαν οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις από τα τουρκικά µαχητικά στα επιπλέον 4 µίλια. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει πως η Ελλάδα παραβιάζει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, αφού το εύρος του εναερίου χώρου (10 µίλια) δεν αντιστοιχεί στο εύρος των χωρικών της υδάτων (6 µίλια). Η ελληνική πλευρά αντιτείνει πως η πράξη της αυτή έγινε αποδεκτή από την Τουρκία επί µισό αιώνα, δηµιουργώντας ένα είδος «τοπικού εθίµου» στην περιοχή.

Αποστρατικοποίηση των νησιών

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συνιστούν τρεις κατηγορίες:

Λήµνος και Σαµοθράκη. Στα νησιά αυτά καθώς και στις νήσους Ίµβρο, Τένεδο, Λαγούσες και τα Στενά είχε επιβληθεί µε το άρθρο 4 της Συνθήκης της Λωζάνης καθεστώς αποστρατικοποίησης. Με την αναθεώρηση της Συνθήκης όμως στο Μοντρέ (1936), η Τουρκία πέτυχε να αλλάξει το καθεστώς των Στενών και των δικών της νησιών, χωρίς να υπάρχει ρητή αναφορά και στα ελληνικά νησιά. Την παράλειψη αυτή της ελληνικής διπλωµατίας επικαλείται η τουρκική πλευρά, από το 1970 και έπειτα, αµφισβητώντας το δικαίωµα της Ελλάδας για στρατιωτικοποίηση των δύο νησιών. Η Ελλάδα φυσικά αντιτείνει πως αφού η Συνθήκη έπαψε να έχει ισχύ για την Τουρκία, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για την Ελλάδα.
Λέσβος, Χίος, Σάµος και Ικαρία, στα οποία µε το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λωζάνης είχε επιβληθεί καθεστώς µερικής αποστρατικοποίησης (απαγόρευση εγκατάστασης ναυτικών βάσεων και οχυρωµατικών έργων, περιορισµός των στρατιωτικών δυνάµεων των νησιών). Η Ελλάδα επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, έχει στρατιωτικοποιήσει τα νησιά ως αντίβαρο στην «τουρκική στρατια του Αιγαίου».
∆ωδεκάνησα, τα οποία παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα µε τη συνθήκη των Παρισίων (1947). Με το άρθρο 14 της Συνθήκης επιβαλλόταν στην Ελλάδα υποχρέωση αποστρατικοποίησης, επιτρέποντας µόνο περιορισµένο αριθµό προσωπικού εσωτερικής ασφάλειας µε τον ανάλογο οπλισµό του. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη, όμως υπάρχουν δυο σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.
Αρχικά η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω Συνθήκη, η οποία αποτελεί «res inter alios acta» γι’ αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλον. Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, «μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες».

Το καθεστώς αποστρατικοποίησης στα Δωδεκάνησα επιβλήθηκε μετά από αποφασιστική παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και απηχεί τις πολιτικές σκοπιμότητες της Μόσχας εκείνη τη χρονική περίοδο. Ωστόσο με τη δημιουργία του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην πράξη έπαψε να έχει ισχύ* ως ασύμβατο με τη συμμετοχή χωρών σε στρατιωτικούς συνασπισμούς.

Γκρίζες ζώνες

Η θεωρία των γκρίζων ζωνών αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’90 και αφορά την επανερμηνεία των διεθνών Συνθηκών από την Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυριαρχία εκτείνεται μόνο σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία αναφέρονται ονομαστικά στα κείμενα των Συνθηκών με τις οποίες αυτά τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Έτσι πλήθος βραχονησίδων και νησίδων τα οποία δεν κατονομάζονται, η Τουρκία θεωρεί ότι παραμένουν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άρα της Τουρκίας ως διαδόχου κράτους.

Κέντρα εναέριας κυκλοφορίας (FIR)

Σύμφωνα με τον διεθνή Οργανισµό που καθορίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας (ICAO) στο Κέντρο Ελέγχου Αθηνών (FIR Αθηνών) έχει ανατεθεί ο έλεγχος της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας µέχρι το σηµείο που συναντάται στα δυτικά µε το ιταλικό FIR, στα νότια µε τα αντίστοιχα της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Κύπρου και στα ανατολικά µε το τουρκικό, µεταξύ της τουρκικής ακτής στο Αιγαίο και ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στόχος είναι η ασφάλεια των πτήσεων και ο έλεγχος από µια χώρα ενός διεθνούς εναέριου χώρου, χωρίς αυτό να συνιστά άσκηση κυριαρχίας.

Επειδή όµως οι κανόνες του ICAO είναι γενικοί, έχει εκχωρηθεί το δικαίωµα σε κάθε χώρα να θεσπίζει εθνικούς κανόνες – συµπληρωµατικούς των γενικών κανόνων του ICAO.

Όταν ξέσπασε η κρίση στην Κύπρο η Τουρκία αµφισβήτησε για πρώτη φορά τα όρια του FIR Αθηνών με την Αγγελία προς Αεροναυτιλλοµένους (ΝΟΤΑΜ 714), στην οποία ζητούσε από τα αεροσκάφη που πετούσαν στο Ανατολικό Αιγαίο να αναφέρουν τις πτήσεις τους στα τουρκικά κέντρα ελέγχου (FIR Αγκύρας και Κωνσταντινούπολης). Η Ελλάδα αντέδρασε, κηρύσσοντας ολόκληρο το Αιγαίο ως επικίνδυνη περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν η διακοπή των αεροπορικών συγκοινωνιών διακόπηκαν µέχρι και τα µέσα του 1980. Ωστόσο η Τουρκία δεν εχει καταφέρει να πετύχει αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος. Έκτοτε η Τουρκία σε όλα τα διεθνή fora και σε κάθε ευκαιρία εκδηλώνει την επιθυµία της για «συνυπευθυνότητα στο Αιγαίο».

_______

*Αυτό ισχύει και για τα ιταλικά νησιά Panteleria, Lampedusa, Lampione και Linosa, καθώς και για τη Δυτική Γερμανία από τη μια πλευρά, και τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ανατολική Γερμανία, Ουγγαρία και Φινλανδία από την άλλη πλευρά.

iefimerida.gr

Advertisements
Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

«Όχι» στις πονηριές από τα συνεταιράκια

Κλείνουν ένα ένα τα ζητήματα των πολιτικών – εκλογικών συμμαχιών για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, στις 12 μ. θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίαση των συνεργασιών και την πολιτική διακήρυξη ενδεχομένως και του τίτλου του ψηφοδελτίου.

Στο πολιτικό επίπεδο, όπως προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της Κ.Ο. του σχήματος, αλλά και στελεχών του, στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι στο κεντρικό πολιτικό πεδίο και εν αναμονή της ανακοίνωσης της ημερομηνίας εκλογών, επιχειρείται η αλλαγή της προεκλογικής πολιτικής ατζέντας, π.χ. με το ζήτημα του μεταναστευτικού. Όπως λένε οι επιτελείς του σχήματος, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. επιχειρούν να στρέψουν την προσοχή μακριά από τα ζητήματα της κρίσης, των επιπτώσεων του μνημονίου σε εργασία – οικονομία και κυρίως από τα μέτρα που θα έρθουν μετά τις εκλογές ύψους 11 με 14 δισ.

Από την άλλη, ο χώρος «ανεβάζει» το ζήτημα των δηλώσεων Μέρκελ και Σόιμπλε, σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν «καταστροφική» η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη, καθώς εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως επιβεβαιώνεται το «χαρτί» της διαπραγμάτευσης που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνεται, επίσης, και με τις δηλώσεις Τόμσεν (ΔΝΤ), Ρεν (Ε.Ε.) και Άσμουνσεν (ΕΚΤ) στο Ευρωκοινοβούλιο (απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή), λένε ορισμένα στελέχη, το γεγονός ότι το θέμα δεν ήταν το ευρώ, αλλά η υποτίμηση των μισθών στα επίπεδα Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο Τσίπρας από τα Καλύβια προχθές μίλησε για «δημόσια ομολογία των Μέρκελ, Γιούνκερ και Σόιμπλε ότι τρέμουν στην ιδέα και μόνο ότι μπορεί μια χώρα να βγει από την ευρωζώνη. (…) Και αντί να το βάλουμε στο τραπέζι, σηκώσαμε στις πλάτες μας τις αμαρτίες ολόκληρης της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης». Στην ίδια ομιλία ο Τσίπρας επανέλαβε την πρόταση του σχήματος για την έξοδο από την κρίση με κυρίαρχο το τρίπτυχο: καταγγελία της δανειακής σύμβασης, αναστολή πληρωμών και αναδιανομή του πλούτου.

Συνεργασίες – ψηφοδέλτια

Όσον αφορά τις συνεργασίες, αυτές αφορούν τη Σοφία Σακοράφα, την Ενωτική Κίνηση (Π. Κουρουμπλής, Αλ. Μητρόπουλος κ.ά.), Κοινωνική Αριστερά (Αντ. Κοτσακάς κ.ά.), την ΕΔΗΚ, τον Νέο Αγωνιστή και τους Ριζοσπάστες Οικολόγους (Γ. Σχίζας).

Από την άλλη, «ναυαγεί» η προοπτική για συνεργασία με το Άρμα Πολιτών του Γιάννη Δημαρά. Τόσο κάποιες αντιδράσεις εντός του ΣΥΝ και από ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το γενικότερο πολιτικό του στίγμα και τις διαπραγματεύσεις του και με άλλα πολιτικά σχήματα, όσο και η εσωτερική του διαίρεση (αφού είχε να επιλέξει μεταξύ Πάνου Καμμένου και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί συζητήσεις και με τη ΔΗΜΑΡ), οδήγησαν σε «ναυάγιο» την προοπτική κοινής καθόδου.

Τα θέματα συνεργασιών, προεκλογικής προετοιμασίας και κατάρτισης των ψηφοδελτίων συζητήθηκαν την περασμένη Κυριακή σε κλειστή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ (ΚΠΕ), ενώ το Αριστερό Ρεύμα κατέθεσε χωριστό κείμενο με τις διαφωνίες του για το πολιτικό πλαίσιο και την «άρον-άρον προεκλογικού χαρακτήρα σύμπραξη με ορισμένες δυνάμεις και πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ». Χθες και προχθές το σχετικό πλαίσιο συζητήθηκε και στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση Τσίπρα περιείχε τα εξής σημεία (τα οποία εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία): δημοσιοποίηση της συνεργασίας με τα παραπάνω πρόσωπα και σχήματα με συνέντευξη Τύπου, συμμετοχή Σακοράφα και Κουρουμπλή στα ψηφοδέλτια της Β’ Αθηνών και του εργατολόγου Αλ. Μητρόπουλου στο Υπόλοιπο Αττικής, ορισμό Εκλογικής Επιτροπής για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον Μανώλη Γλέζο.

Θετική υποδοχή υπήρξε στη Γραμματεία καταρχήν όσον αφορά την πρόταση για τον τίτλο του ψηφοδελτίου με τον οποίο θα αποτυπώνεται η διεύρυνση («ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο»), όσο και για τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, η οποία, όπως λένε, είναι αυτή που θα ορίσει και τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ωστόσο, σχετικά με τον επικεφαλής του Επικρατείας, ο ΣΥΝ έχει καταθέσει πρόταση για τον Γιάννη Δραγασάκη ή τη Σοφία Σακοράφα, αν και από τις συνιστώσες φαίνεται να υπάρχει προτίμηση στο πρόσωπο του Μανώλη Γλέζου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στην επιλογή του επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να εκφράζει κάθε φορά τον συμμαχικό χαρακτήρα του σχήματος, κάτι στο οποίο προστίθεται και η ανάγκη του να αποτυπωθεί η νέα εκλογική διεύρυνση. Από την άλλη, ο ΣΥΝ θα ήθελε τη σίγουρη επανεκλογή Δραγασάκη, του οποίου η συμβολή στις προγραμματικές επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε καθοριστική. Οι σχετικές συζητήσεις πάντως βρίσκονται σε αρχικό ακόμη στάδιο.

Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια

Όσον αφορά κορυφαία στελέχη του ΣΥΝ, βουλευτές του κόμματος και κάποιους από τους «πασοκογενείς», μια πρώτη εικόνα έχει ως εξής:

Στην Α’ Αθήνας προτείνεται να συμμετέχουν οι Ν. Βούτσης, Ε. Κυπριανίδου, Τ. Κορωνάκης και Γ. Μηλιός, ενώ ακούγεται και το όνομα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, νομικής συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα. Στη Β’ Αθήνας, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει πληθώρα «κορυφαίων» υποψηφιοτήτων: Δημ. Βίτσας, Π. Σκουρλέτης, Δημ. Στρατούλης, Ρ. Δούρου, Κ. Ήσυχος, ενώ ως γνωστόν στην ίδια περιφέρεια κατεβαίνει ο βουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης. Για την ίδια περιφέρεια έχει επίσης γίνει πρόταση στα μέλη της Π.Γ. του ΣΥΝ Ε. Κατσινοπούλου και Σ. Παπαδόγιαννη. Στη Β’ Αθήνας, όπως προαναφέρθηκε, εκ των συνεργαζομένων προτείνεται να είναι υποψήφιοι η Σοφία Σακοράφα και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Στη Β’ Πειραιά, περιφέρεια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνη, σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να είναι υποψήφια και η δικηγόρος Νίνα Κασιμάτη (Νέος Αγωνιστής). Στις περιφέρειές τους αναμένεται να θέσουν υποψηφιότητα και οι βουλευτές Τάσος Κουράκης και Λίτσα Αμμανατίδου (Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα), Ηρώ Διώτη και Μ. Κριτσωτάκης (Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, αντιστοίχως).

Στη Μαγνησία θα κατέβει ο Κ. Πουλάκης εκ της Π.Γ. του ΣΥΝ, ενώ τα στελέχη του οργάνου Α. Μπαλτάς και Γ. Μπαλάφας προτείνεται να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

topontiki.gr

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

Financial Times: H Ρωσία «σωσίβιο» σωτηρίας στην πεινασμένη Ελλάδα

Οι Financial Times, με εκτενή ανάλυσή τους, εξηγούν τους λόγους που η Μόσχα θέλει να επενδύσει στη χώρα μας, τους λόγους που η Ελλάδα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία και ποιος έλληνας πολιτικός θα δώσει τα χέρια με τους Ρώσους, μετά τις εκλογές.

Το άρθρος ξεκινά με ένα ερώτημα. «Γατί είναι τόσο άκαμπτη η Ρωσία στην υπεράσπιση του Μπασάρ Αλ Άσαντ»; Για να απαντήσει λέγοντας πως «προς μεγάλη έκπληξη των ΗΠΑ και Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Μόσχα έχει μπλοκάρει τις προσπάθειες -στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- να απομονωθεί περαιτέρω το καθεστώς της Συρίας».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης, ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει καεί από τον τρόπο που χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ το ψήφισμα του ΟΗΕ να βομβαρδίσει τη Λιβύη το περασμένο έτος. Ο κ. Λαβρόφ ξέρει πως η γλώσσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι κατασκευασμένη και πως μπορεί να παρερμηνευθεί.

Στην πραγματικότητα η Μόσχα προστατεύει τον κ. Άσαντ επειδή τον χρειάζεται εκεί ακριβώς που είναι και όπως είναι. Η Συρία είναι πιο αξιόπιστος εταίρος της στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, ο κ. Άσαντ, όπως και ο πατέρας του, αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος στρατιωτικού υλικού της Συρίας από τη Μόσχα.

Για τη Ρωσία, η πρόσβαση σε ένα λιμάνι της Μεσογείου είναι μεγάλη στρατηγικής σημασίας: έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στις δύο τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας την ναυτική βάση στην Λατάκια και την Ταρτούς. Οι Ρώσοι προφανώς φοβούνται ότι αν χάσουν τον κ. Άσαντ, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την απώλεια αυτών των πολύτιμων λιμανιών της Μεσογείου.

Επειδή όμως η Συρία ολοένα και περισσότερο παραγκωνίζεται, η Ρωσία πρέπει να βρει τρόπο να διατηρήσει τις ναυτικές βάσεις στη Μεσόγειο. Με ποιο τρόπο; Μέσω της Ελλάδας. Όπως ίσως έχετε ακούσει, η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη πηγή εσόδων. Οι πολίτες της αναρωτιούνται πώς μπορούν να επιστρέψουν στην οικονομική ανάπτυξη, την ώρα που «αγκαλιάζουν» την λιτότητα.

Μία συμφωνία για 30 ή 50 έτη, που θα παράσχει ναυτική βάση στη Ρωσία και δικαιώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ίσως μια μέρα να έχει νόημα για τις δύο πλευρές. Μέσα στον χρόνο, αυτή η συμφωνία θα απέφερε στην πεινασμένη ελληνική κυβέρνηση έως 200 δισ. δολάρια.

Είναι αδύνατον για τον κ. Λουκά Παπαδήμο και την τεχνοκρατική του κυβέρνηση να υπογράψει τέτοια συμφωνία, εν μέρει επειδή οι σύμμαχοι της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θα είχαν σθεναρές αντιρρήσεις. Όμως για μια μελλοντική κυβέρνηση συνασπισμού υπό την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που θα αντιμετωπίσει ισχυρές λαϊκές πιέσεις για να αντλήσει κεφάλαια και να αντισταθεί στις πολιτικές και οικονομικές απαιτήσεις από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Η μη ανταγωνιστική Ελλάδα μπορεί να έχει μεγαλύτερη οικονομική ελαστικότητα απ’ όσο της αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι της. Και αν ο συνδυασμός της ελληνικής απογοήτευσης και των ευρωπαϊκών απαιτήσεων ωθήσει μια μέρα την Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι έτοιμο για νέο γύρο εχθρότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Στην ουσία, αν οι εντάξεις στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ είχαν μερικό στόχο να δημιουργήσουν νέους δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές, μια ελληνική έξοδος θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την τάση.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να παραμείνει στην ΕΕ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα στην χώρα. Η Ελλάδα μόλις έλαβε 170 δισ. ευρώ από ΕΕ και ΔΝΤ για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας ως το 2014. Η ΕΚΤ έχει διαθέσει 130 δισ. ευρώ για την στήριξη των ελληνικών τραπεζών. Η ΕΕ και το ΔΝΤ θα κατέχουν τα δύο τρίτα του ελληνικού χρέους. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ προσφέρει κι άλλα πλεονεκτήματα. Αυτοί είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δύσκολα θα αποχωρήσει σύντομα από την ένωση.

Μέσα στον χρόνο όμως, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της λιτότητας στην ελληνική οικονομία και η λαϊκή πικρία απέναντι στην Γερμανία και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα μπορούσε να αλλάξει τους παράγοντες της συζήτησης, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και η Ευρώπη πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή. Η Ελλάδα δεν έχει «αλεξίπτωτο» σήμερα, αλλά μέσα στον χρόνο μπορεί να έχει περισσότερες επιλογές απ’ όσες νομίζουμε.

iefimerida.gr

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Λουκάς Παπαδήμος θα παραμείνει στο Μαξίμου, εάν…

Τρεις εβδομάδες πριν προκηρυχθούν επισήμως οι εκλογές και διαλυθεί η Βουλή, αρχίζουν να διαφαίνονται σχεδιασμοί ή εναλλακτικές λύσεις για την «επόμενη μέρα» της κάλπης.

Πρώτον: Μέσω του ξένου Τύπου (Wall Street Journal και Financial Times) ο Λουκάς Παπαδήμος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να είναι πρωθυπουργός και μετά τις εκλογές – χωρίς βεβαίως να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει ευθέως σχετικές πληροφορίες.

Σε… εγχώριους συνομιλητές του πάντως (όπως σημείωνε το «Κεφάλαιο» το Σάββατο) φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει ότι: Αφενός, οι όποιες δικές του κινήσεις θα εξαρτηθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Αφετέρου δε, εάν κληθεί, πάλι, να αναλάβει τα ηνία μίας μετεκλογικής, αυτή τη φορά, κυβέρνησης συνεργασίας, θα το σκεφτεί θετικά υπό έναν όρο: Να έχει ο ίδιος τον τελικό λόγο της σύνθεσης της κυβέρνησης – και ως προς τη δομή, αλλά και ως προς τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα χαρτοφυλάκια.

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα τεθεί επί τάπητος στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως επίσης και μίας μικρής διαφοράς ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που δεν θα «επιτρέψει» στον Αντώνη Σαμαρά να διεκδικήσει των πρωθυπουργία.

Η «κληρονομιά» του Αβραμόπουλου

Δεύτερον: Η φράση «εθνική συνεννόηση» ακούγεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως από τον υπουργό Άμυνας και αντιπρόεδρο της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος συγχαίροντας χθες τον Ευ. Βενιζέλο για την εκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ είπε πως η παρούσα κυβέρνηση «αφήνει ως κληρονομιά την εθνική συνεννόηση». Η οποία, μάλιστα, αναφέρεται ως κατάκτηση ακόμη και στην ενδιάμεση έκθεση για την ελληνική Οικονομία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιώργο Προβόπουλο.

Σαμαράς: Αυτοδυναμία ή ακυβερνησία

Κι επειδή αυτή η συχνή αναφορά έχει ως αποδέκτη κυρίως την ηγεσία της ΝΔ, οι επιτελείς του Αντώνη Σαμαρά επισήμαιναν χθες πως «η εθνική συνεννόηση δεν ταυτίζεται με την συγκυβέρνηση» – υποστηρίζοντας την πρώτη και ξορκίζοντας την δεύτερη.

Για τον λόγο αυτό ο κ. Σαμαράς, μιλώντας χθες σε πρώην βουλευτές της ΝΔ, έριξε το σύνθημα «αυτοδυναμία ή ακυβερνησία», το οποίο θα κυριαρχήσει στη «γαλάζια» καμπάνια.

Προκρίνεται η 29η Απριλίου

Η ημερομηνία των εκλογών αναμένεται να «κλειδώσει» το απόγευμα, κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κ. Σαμαράς με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Μέχρι αργά τη νύχτα εξακολουθούσαν να προκρίνονται η 29η Απριλίου και η 6η Μαΐου – με πιθανότερη την πρώτη, ώστε να μη συμπέσει η κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας με τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Πηγή:www.capital.gr

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ: Οι αγορές – Τα ονόματα και οι εταιρίες που έκαψαν την Ελλάδα

Γιώργος Αδαλής – aegeantimes.gr

Φανταστείτε μια πολεμική ενέργεια! Μια δολιοφθορά στις γραμμές του «εχθρού»! Μια πολεμική σύρραξη ανάμεσα σε δύο στρατούς! Ποια είναι τα «εργαλεία» που χρειάζεται ένας επιτιθέμενος; Σίγουρα, τα πυρομαχικά και σίγουρα ένα σχέδιο δράσης εναντίον του αμυνόμενου! Στην περίπτωση της επίθεσης στην Ελλάδα, ποια ήταν τα εργαλεία της κρίσης; Ποια ήταν τα όπλα στη φαρέτρα του «εχθρού» και ποιο ήταν το σχέδιό του;

Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσω να απαντήσω σήμερα, όσο το δυνατόν πιο απλά, χωρίς περιττούς οικονομικούς όρους αλλά πάνω απ όλα με ονόματα! Τόσο προσώπων όσο και εταιριών! Διότι εδώ και δύο χρόνια που ο Ελληνικός λαός δέχεται μια πολεμικού τύπου επίθεση, κάποιοι στην Ελλάδα, εξακολουθούν να κρύβουν από τους Ελληνες ακόμη και το όνομα του «εχθρού»! Αντίθετα σε γειτονικές χώρες, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι επιτιθέμενοι και ποιο είναι το σχέδιο τους!
Εδώ, εξακολουθούμε να τους ονομάζουμε γενικά κι αόριστα … ως «αγορές» διότι η διαπλοκή των πολιτικών με τον δημοσιογραφικό κόσμο, μέσω της διαφημιστικής πίτας, δεν επιτρέπει ούτε καν το όνομα τους να αναφερθεί!!!
Και ναι μεν η Ευρώπη είναι συνένοχη και συμμέτοχη στο έγκλημα κατά της χώρας μας, στην Ελλάδα, με μεγάλη ευκολία αναφερόμαστε στον … «εχθρό» όταν είναι made in USA αλλά με μεγάλη δυσκολία αναφερόμαστε στον εχθρό όταν είναι … ευρωπαίος και μοιράζει διαφημίσεις στα κανάλια και στις εφημερίδες!!
Μάλιστα στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσημα, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ντέιβιντ Αϊχορν, διότι σχεδίασαν την επίθεση στο ευρώ και κατ επέκταση και την επίθεση στην Ελλάδα!
Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι στην Ευρώπη και συνεπώς στην Ελλάδα, θα εξαντλούσαν κάθε νομική δραστηριότητα εναντίον τους, εντούτοις, ουδείς άδραξε αυτή την μοναδική ευκαιρία και στη Γηραιά Ηπειρο δεν κουνήθηκε φύλο!!!
Το ποιοι είναι αυτοί οι … κύριοι θα το δείτε παρακάτω και θα αντιληφθείτε το ΓΙΑΤΙ !
Πάμε όμως να εξετάσουμε τα πράγματα με ψυχραιμία!
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
CDS – Ασφάλιστρα κινδύνου
Εξι ήταν τα εργαλεία με τα οποία κατασκευάστηκε … εργαστηριακά η κρίση και ο ιός απελευθερώθηκε στην Ευρώπη !
Επιλογή; Τα «κράτη-γουρούνια» (PIGS, από τα αρχικά των λέξεων, Portugal Ireland, Greek, Spain) είχαν προεπιλεγεί και στα «εργαστήρια» των τοκογλύφων είχαν γίνει οι απαραίτητες «προσομοιώσεις» με αποτέλεσμα να επιλεγεί ως καλύτερος στόχος, η Ελλάδα, για την τελική επίθεση κατά του Ευρώ, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη! Ποια ήταν λοιπόν τα εργαλεία αυτά;
Το πρώτο εργαλείο ήταν τα «ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) που ενώ σχεδιάστηκε για την ασφάλεια των ομολόγων, εντούτοις χρησιμοποιήθηκε ανεξέλεγκτα και χωρίς εποπτικό μηχανισμό, Πουθενά! Υποτίθεται ότι τα CDS διασφαλίζουν τους κατόχους ομολόγων έναντι της χρεοκοπίας του εκδότη τους! Με δεδομένο όμως ότι επέτρεψαν να κατέχουν ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) ακόμη κι άτομα που δεν έχουν αγοράσει ομόλογα μιας χώρας, επέτρεψαν το σπεκουλάρισμα των τζογαδόρων. Κάποτε είχα γράψει ότι όταν κατέχει CDS, ένας μη κάτοχος ομολόγων, είναι σα να επιτρέπουν οι τράπεζες που δίνουν δάνεια, να αγοράζουν ασφάλιστρα των κατοικιών, και όσοι δεν έχουν σχέση με το εκάστοτε σπίτι!
Δηλαδή, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί, αν πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο , και ο γείτονας σας, μπορεί να αγοράζει και να πουλά τα ασφάλιστρα του σπιτιού που αγοράσατε. Κάποια στιγμή, αν το ασφάλιστρο πάει στα ύψη, τότε, τι πιο φυσικό, να βάλει φωτιά στο σπίτι σας, προκειμένου να εισπράξει το υψηλότατο ασφάλιστρο, που κάποτε το είχε αγοράσει πάμφθηνα!!!
Πέραν των Cds, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ήταν τρεις επενδυτικές τράπεζες και τρεις οίκοι αξιολόγησης.
Τράπεζες – Επενδ. Εταιρίες:
GOLDMAN SACHS
NEUBERGER BERMAN (συμφερόντων Rotschild)
BLACKROCK, U.K.(συμφερόντων Rotschild)
Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης:
FITCH
MOODY’s
STANDARD & POOR (S&P)
Χρονικά, η κρίση είχε αρχίσει να σχεδιάζεται, πριν καν τυπωθεί το πρώτο χαρτονόμισμα του Ευρώ.
Στην Ελλάδα η Goldman Sachs είχε αλλωσει το κράτος από τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη και μεγαλούργησε επί ημερών Γιάννου Παπαντωνίου!
Σταχυολογούμε χρονικά, μερικές κινήσεις των «εργαλείων» αυτών στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο τους καλύτερα:
2000: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόγραμμα χρηματιστηριακής δανειοδότησης που παρουσιαζόταν ως … πώληση, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση Σημίτη!
2002: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΙΟΛΟΣ, με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης αεροδρομίων και τυχερών παιχνιδιών.
2005: Η Goldman Sachs πουλάει αυτό το χρηματιστηριακό «προϊόν» στην Εθνική Τράπεζα, η οποία το κράτησε μέχρι το 2008.
Με τη βοήθεια της Goldman Sachs ιδρύεται η εταιρεία ΤΙΤΛΟΣ στην οποία μεταφέρεται το «προϊόν».
Η Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζει τα ομόλογα της εταιρείας ΤΙΤΛΟΣ και τα παραχωρεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (ΚΤΕ), παίρνοντας δανειακά κεφάλαια.
2009 (Οκτώβριος): Έρχεται στην Ελλάδα κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs και προτείνει τη χρήση ενός νέου χρηματιστηριακού «προϊόντος» για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για το 2009 και 2010. Η πρόταση δεν βρήκε ανταπόκριση.
Λίγες μέρες αργότερα: ο οίκος Fitch υποβαθμίζει την Ελλάδα, από Α σε Α-. Σημειώνεται πτώση της μετοχής της ΕΤΕ στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.
2009 (αρχές Νοεμβρίου): Έρχεται στην Ελλάδα δεύτερο κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs για να μεταπείσει τους Έλληνες ιθύνοντες.
● Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων:
Στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.: οι τιμές της μετοχής της ΕΤΕ αυξάνονται. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών: σημειώνεται άνοδος, και
oι πιέσεις στην αγορά ομολόγων και CDS σταματούν.
● Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων,
Στο Χρηματιστήριο Ν.Υ.:
(α) Σημειώνονται αθρόες πωλήσεις μετοχών της Εθνικής και στο ΧΑ μετοχών όλου του τραπεζικού τομέα, Εθνική, Alpha, Eurobank, κ.α.
(β) Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων πέφτουν.
(γ) Τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται.
2009 (12 Δεκεμβρίου): Ο οίκος Fitch ανακοινώνει νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας (στην κατηγορία ΒΒΒ+), πετώντας την έξω από την αγορά ομολόγων.

2009 (μέσα Δεκεμβρίου): Οι οίκοι Moody’s και S&P μπαίνουν στο παιχνίδι, υποβαθμίζουν κι αυτοί την Ελλάδα, προκαλώντας γενικό ξεπούλημα των ομολόγων της και απογείωση του κόστους δανεισμού της.
2010 (Απρίλιος): Ο οίκος Fitch υποβαθμίζει ξανά την Ελλάδα (σε ΒΒΒ-) σηματοδοτώντας και τυπικά την χρηματοπιστωτική πτώχευση της Ελλάδας και εκεί αρχίζει να γίνεται ορατό στους Ελληνες το δράμα που θα ζήσουν.
Ποιοι είναι όμως πίσω από τις αοριστολογίες των δημοσιογράφων που αποκαλούν τον εχθρό μας ως … αγορές;
ΤΟ WHO IS WHO ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
NEUBERGER BERMAN
▪ Έχει θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδας, Εθνική, Eurobank Ergasias, Εμπορική
▪ Είναι ο 1ος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
▪ Είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και μεγαλομέτοχος στη Goldman Sachs
▪ Είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και μεγαλομέτοχος στον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch
BLACKROCK, HNΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
▪ Έχει θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδας, Εθνική, Eurobank Ergasias, Εμπορική
▪ Είναι ο 2ος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
▪ Είναι μεγαλομέτοχος στη Goldman Sachs
▪ Είναι μεγαλομέτοχος στους οίκους Moody’s και S & P

NEUBERGER BERMAN
Κανείς σήμερα δεν θυμάται ότι η NEUBERGER BERMAN είναι μία από τις εταιρίες που πρωτοστάτησαν στην επίθεση και στην πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πουλώντας μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2009, (κρατηθείτε) 1.700.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.
Ιδρύθηκε από μέλος της οικογένειας Ρότσιλντ, της μεγαλύτερης τραπεζικής δυναστείας του κόσμου, που δανείζει τη χώρα μας από το 1823 !!!
Ο νυν πρόεδρος της Neuberger Berman ήταν:
● Πρώην πρόεδρος του επενδυτικού τμήματος της αμαρτωλής Lehman Brothers που αποτέλεσε ένα άλλο πείραμα των διεθνών τοκογλύφων .
● Πρώην συνεταίρος και πρόεδρος του επενδυτικού τμήματος της Goldman Sachs.
● Στενός συγγενής του τέως προέδρου Τζορτζ Μπους.
Και φτάνω στο σημείο απ όπου ξεκινήσαμε!
Για να αντιληφθείτε, γιατί ουδείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έκανε το παραμικρό όταν στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ν.Αϊχορν για την επίθεση στο Ευρώ.
Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχεται η στιγμή να πουμε το όνομά τους, κάποιοι δαγκώνουν την γλώσα τους ;
Τζόρτζ Σόρος
Διεθνής επενδυτής και μέγας κερδοσκόπος που είχε πρωτοστατήσει στην επίθεση κατά της Στερλίνας.
● Στενότατος συνεργάτης των Ρότσιλντ σε πλήθος επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάνω από πέντε εταιρίες, στις οποίες μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του Σόρος ήταν μέλη των Δ.Σ. εταιρειών των Ρότσιντλ , αλλά και αντίστροφα.
● Στο Δ.Σ. της κύριας επενδυτικής εταιρείας του Σόρος που ονομάζεται Quantum Fund, συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Κατζ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Rothschild Italia S.p.A. και μέλος της Επιτροπής Εμπορικών Τραπεζών της!
● Ο Τζορτζ Σόρος, και ο τραπεζίτης Τζέϊκομπ Ρότσιλντ είναι συνεταίροι σε εταιρεία επενδύσεων στην Αφρική και ποιον λέτε να έχουν συνέταιρο; Την γνωστή «ανθέλληνα» που όλοι μας την βρίζαμε για όσα έκανε κατά της χώρας μας, τέως υπουργό των ΗΠΑ, Μαντλίν Ολμπράϊτ.
Τζον Πόλσον
Ο 50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Διεθνής κερδοσκόπος και διαχειριστής του μεγάλου hedge funds «Paulson & Co».
Ο Πόλσον και ο Ναθάνιελ Ρότσιλντ είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.
Στίβεν Κοέν O 27ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κοέν μαζί με την Atticus Capital της οικογένειας Ρότσιλντ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s (που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).
Ντέιβιντ Αϊνχορν
Διεθνής κερδοσκόπος, διαχειριστής του μεγάλου hedge funds Greenlight Capital, ο οποίος «έβγαλε» 1,7 δισ. δολάρια σορτάροντας τη μετοχή της Lehman Βrothers,
H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι Ρότσιλντ;
● Ελέγχουν το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο εξόρυξης και εμπορίας διαμαντιών, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, μέσα από εταιρείες τους όπως η Barick Gold, η Gold Fields, η De Beers, η Rio Tinto, κ.α.
● Είναι από τις μεγαλύτερες οικογένειες της βιομηχανίας πετρελαίου.
● Ο Ναθάνιελ Ρότσιλντ και ο Τζον Πόλσον (50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο) είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
● Ήταν από τους πρώτους δανειστές της Ελλάδας. Τα δάνεια από τους Ρότσιλντ ήταν τα πρώτα και από τα μεγαλύτερα που έλαβε η Ελλάδα το 1823. Από τότε μας δανείζουν και ρουφούν το αίμα των Ελλήνων!
● Ήταν οι δημιουργοί του σύγχρονου τραπεζικού και νομισματικού συστήματος της Ελλάδας.
● Ήταν βασικοί χρηματοδότες, συνιδρυτές και μεγαλομέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ).
● Εξέδιδαν δάνεια για τη δημιουργία έργων υποδομής και δανειοδότησαν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Έχοντας το νομισματικό έλεγχο και τον έλεγχο της παραγωγής χρήματος στην Ελλάδα, έπαιξαν σε βάθος χρόνου και στα δυο επίπεδα.
● Παρέμειναν βασικοί μέτοχοι της ΕΤΕ μέσω πολλών εταιρειών (όπως Neuberger Berman).
● Είναι μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδας , η οποία πήρε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα, και μόνο κατ όνομα είναι… Ελληνική αφού μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων της είναι Ελληνικό.
● Η N. M. Rothschild & Sons ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους για ιδιωτικοποιήσεις , όπως της ΔΕΗ και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και σύμβουλος δεκάδων τραπεζών και εταιρειών στην Ελλάδα όπως η Cosmote, ΕΛΠΕ, Τράπεζα Εγνατία, Γενική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Eurobank, και ένα σωρό άλλες.
Ο σκοτεινός κύριος Ακερμαν
Πολλές φορές, θα ακούσετε στις «ειδήσεις» για τον σκοτεινό ρόλο του κυρίου Τζόζεφ Ακερμαν, ο οποίος είναι διοικητής της Deutsche Bank !
Κανείς δεν λέει όμως, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ακερμαν και πως σχετίζεται με τα προηγούμενα κοράκια των «αόρατων» κατά τα άλλα αγορών! Και που να δείτε, τι έκανε η Ελλάδα για να επιβραβεύσει τον φοβερό και τρομερό ρόλο του!
Ο Τζόσεφ Ακερμαν είναι:
▪ Διοικητής της Deutsche Bank .Γνωρίζετε ότι η D.B. είναι σύμβουλος του γερμανικού κράτους για τη διαχείριση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής κρίσης;
▪ Είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Siemens από το 2003 και Β’ αναπληρωτής πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens σήμερα. Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί έκλεισε η υπόθεση με τα 200 ψωρο-εκατομμύρια που προσέφεραν, ενώ οι μίζες ήταν δις;
▪ Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Vodafone !!!
▪ Μη-εκτελεστικός διευθυντής της Royal Dutch Shell, πετρελαϊκής εταιρείας συμφερόντων Ρότσιλντ. Καταλάβατε τώρα γιατί μόλις έβγαλε πετρέλαιο η Κύπρος, πήγε η Shell στα Κατεχόμενα να κάνει το ίδιο; Καταλάβατε τώρα γιατί φωνάζει όλος ο πλανήτης «Ελληνες χαράξτε ΑΟΖ», κι εμείς δεν το κάνουμε; Καταλάβατε μήπως γιατί στις αρχές του 2009, SHELL και BP πούλησαν τα πρατήρια τους στην ΕΛΛΑΔΑ;;; Όχι απλά γιατί γνώριζαν για την κρίση αλλά γιατί την είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι!!!
▪ Αντιπρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας Zurich Financial Services (η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα για την προστασία από το πιστωτικό και το πολιτικό ρίσκο). Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί ξεκίνησα την περιγραφή μου με τον ρόλο του εργαλείου που ονομάζεται CDS;
Πρόκειται για ένα άτομο με αρκετές δεκάδες ρόλους, και είναι ν απορεί κανείς πως καταφέρνει να εργάζεται με επιτυχία σε τόσες πολλές δύσκολες θέσεις! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μόνο που κάνει είναι η υπογραφή του σε κάποιες αποφάσεις που άλλοι σχεδιάζουν κι αυτός εκτελεί!
Οσο για εμάς; Εμείς οι Ελληνες λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει «φανερά» η κρίση, αντί για να τον απελάσουμε από τη χώρα τον βραβεύσαμε κι από πάνω! Ετσι τον Σεπτέμβριο του 2009 ο κ. Τζότζεφ Ακερμαν αναγορεύεται … επίτιμος διδάκτορας στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης!!!
Ετσι λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ελλάδα!
Βραβεύουμε τους νεκροθάφτες της χώρας μας !
Αν πάλι δεν μπορούμε να τους βραβεύσουμε, τότε τους καθιστούμε ισότιμους συνομιλητές με τους Πρωθυπουργούς μας! Όπως τον κ. Τ.Σόρος για παράδειγμα, του οποίου τα γεύματα με τον ΤΕΩΣ Πρωθυπουργό Γ.Παπανδρέου, τα πληρώσαμε χρυσάφι!!!
Την επόμενη φορά που θα ακούσετε λοιπόν για «αγορές» και «τοκογλύφους» και «οικονομικούς δολοφόνους» θα ξέρετε!
Βάλτε αυτό το άρθρο στα «αγαπημένα» του υπολογιστή σας, γιατί θα σας χρειαστεί άπειρες φορές, όταν κάποιοι, θα εξακολουθούν να προκαλούν συσκότιση στον λαό, με αόριστες αναφορές, φτάνοντας στο σημείο τον Ελληνα πολίτη να αναρωτιέται «ΜΑ ΠΟΙΟΣ είναι ο ΕΧΘΡΟΣ»
Τώρα , γνωρίζετε τον εχθρό! Τουλάχιστον, γνωρίζετε τον εχθρό εκτός των τειχών!
Για τους υπόλοιπους, τους εντός, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε!!!
http://eoellas.org

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

Η «ασπίδα» του ΤΕΚΕ για τις καταθέσεις

Κάλυψη σε όλους τους καταθέτες, ως το ποσό των 100.000 ευρώ προσφέρει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων- Επενδύσεων.

Το ύψος των 100.000 ευρώ ως όριο εγγυημένης κατάθεσης προβλέπεται και στο νόμο 4021/3.10.2011 (ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) «Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των Τροποποιήσεών της και Άλλες Διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων ο ν. 4021 καθιερώνει το ποσό των 100.000 ευρώ ως ορίου εγγυημένων καταθέσεων χωρίς χρονικό περιορισμό. Και ταυτόχρονα εισάγεται η προνομιακή κατάταξη των εγγυημένων καταθέσεων έναντι κάθε άλλης απαίτησης στο προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και αντίστοιχη κατάταξη του ΤΕΚΕ εφόσον έχει καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταθέσεις αυτές.

Ειδικότερα ο καταθέτης θα πρέπει αν γνωρίζει ότι με τη νέα δανειακή σύμβαση «θωρακίζεται» περαιτέρω το ΤΕΚΕ καθώς όπως αναφέρεται ρητά:

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει την στήριξη που απαιτείται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο συνδυασμός της ύφεσης που βαθαίνει και της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη από την κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών. Θα χρειαστούν καλά στοχευμένες δράσεις ανακεφαλαιοποίησης και αποφασιστικότητα μαζί με αλλαγές του νόμου για να διευκολυνθεί ή στρατηγική και να βελτιωθεί το πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Μαζί με τις δράσεις που αναφέρονται, οι Ελληνικές αρχές προτίθενται να στηρίξουν την ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό τομέα που θα μπορεί να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καταθέτες θα είναι προστατευμένοι».

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα:

1. Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.(Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ).

2. Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, και Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες

3. Στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών, που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

4. Οι ανήλικοι συνδικαιούχοι μιας κατάθεσης, δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

5. Στην περίπτωση που ο ίδιος καταθέτης έχει τρεις χωριστούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα με ποσά π.χ. 30.000 ευρώ, 70.000 ευρώ, 120.000 ευρώ, το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει αν υπάρξει ενεργοποίηση του ΤΕΚΕ θα είναι 100.000 ευρώ.

6. Σε περίπτωση που ο ίδιος καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες, πχ 50.000 ευρώ στην Ι τράπεζα και 100.000 ευρώ στη ΙΙ τράπεζα σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα η αποζημίωση που θα λάβει είναι 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ.

7. Εάν ο ίδιος καταθέτης έχει στην ίδια τράπεζα δάνεια και καταθέσεις, σε περίπτωση που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

8. Επίσης στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Αν η κατάθεση είναι μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, τότε μπορεί να προκύψει περαιτέρω αποζημίωση από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

9. Αν η κατάθεση είναι προθεσμιακή και για παράδειγμα σε δολάρια, η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

10. Αν ο καταθέτης έχει τοποθετημένα τα χρήματα του σε τραπεζική θυρίδα, τότε ΔΕΝ καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

11. Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

12. Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

13. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΝ κηρύσσεται σε πτώχευση (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007).

Πηγή:www.capital.gr

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ

Στο 2,4% του ΑΕΠ το Έλλειμμα αν αφαιρεθούν οι τόκοι!

Στο 2,4% του ΑΕΠ το Έλλειμμα αν αφαιρεθούν οι τόκοι!Στοιχεία με πίνακες και διαγράμματα παρουσίασε ο Λουκάς Παπαδήμος στους ευρωπαίους ηγέτες σε μια προσπάθεια να αναστρέψει το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που επικρατεί για τη χώρα μας στην Ευρωζώνη και να αποδείξει ότι η οικονομία της Ελλάδας δεν είναι «βαρέλι δίχως πάτο».

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη  Σύνοδο Κορυφής ο Λουκάς Παπαδήμος αποφάσισε να μιλήσει την γλώσσα που ξέρει καλύτερα και καταλαβαίνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες: με αριθμούς. Στόχος του ήταν να δείξει ότι η Ελλάδα, αντίθετα με ότι νομίζουν οι εταίροι, έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια στα δημοσιονομικά και στην ανταγωνιστικότητα της και γι’ αυτό έχει νόημα να συνεχίσουν τη στήριξη μέσω της επερχόμενης δεύτερης δανειακής σύμβασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ο πρωθυπουργός παρουσίασε τρία διαγράμματα που δείχνουν ότι υπάρχει σαφής βελτίωση στα δημοσιονομικά της χώρας:

  • Έλλειμμα του προϋπολογισμού:  Από το 2009 μειώθηκε 6,5 μονάδες, καθώς από το 15,8% του ΑΕΠ έπεσε το 2011 στο 9,3%. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι αν αφαιρεθούν οι τόκοι, τότε το έλλειμμα από το 10,6% το 2009 έπεσε στο 2,4% το 2011, δηλαδή μειώθηκε 8,2 μονάδες.
  • Στην ανταγωνιστικότητα: Ενώ το κόστος εργασίας αυξήθηκε 15% ταχύτερα από ότι στις υπόλοιπες χώρες του ευρώ στην δεκαετία 2000-2009, τα δύο τελευταία χρόνια το κόστος εργασίας έπεσε σημαντικά με αποτέλεσμα να ανακτηθεί το μισό σχεδόν της προηγούμενης δεκαετίας. Στον τομέα αυτό, η Τρόικα θεωρεί ότι μπορεί η ανταγωνιστικότητα να ανακτήσει τα επίπεδα του 2000 με άμεσο ψαλίδι στους μισθούς, αλλά η κυβέρνηση αντιτείνει ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μια τριετία.
  • Έλλειμμα του ισοζυγίου: Από 15% του ΑΕΠ που ήταν πριν από τρία χρόνια, έχει πέσει πλέον κάτω του 10%.

http://www.iefimerida.gr

Κατηγορίες:ΑΠΟΨΕΙΣ
Αρέσει σε %d bloggers: